Diabetyk | Odżywanie

DIETA O ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI BIAŁKA

W przypadku, gdy konieczne jest wprowadzenie diety o zmniejszonej zawartości białka, pacjent powinien uzyskać od lekarza takie informacje, jak: zalecana dla pacjenta, dobowa ilość białka w gramach na jeden kilogram prawidłowej masy ciała oraz jaka jest ta jego prawidłowa waga. W komponowaniu posiłków ubogobiałkowych niezbędna jest też wiedza dotycząca zawartości ilości białka w poszczególnych produktach spożywczych (tu pomocne są tabele wartości odżywczej, które można kupić w dobrze zaopatrzonych księgarniach lub przez internet).

Dieta o zmniejszonej ilości białka. Diabetyk.pl, odżywianie, dieta, cukrzyca, zdrowe żywienie, ilość białka, BMI, masa ciała, cukrzyca typu 2

Jak obliczyć prawidłową masę ciała?

Prawidłową masę ciała można wyliczyć ze wzoru na wskaźnik masy ciała, tzw. wskaźnik BMI (Body Mass Index). Dla przypomnienia: BMI między 18,5 a 24,9 kg/m2 oznacza prawidłową masę ciała. Aby dowiedzieć, jaki jest dla danego pacjenta zakres prawidłowej masy ciała, należy obliczyć dla jakich wartości masy ciała BMI mieści się między 18,5 a 24,9 kg/m2. BMI oblicza się ze wzoru:

BMI = Waga (kg) / Wzrost (m)²

Zakres prawidłowej masy ciała wyliczamy następująco:

Prawidłowa masa ciała = 24,9/ wzrost (w metrach) × wzrost (w metrach)
​Prawidłowa masa ciała = 18,5/ wzrost (w metrach) × wzrost (w metrach)

Jak obliczyć ilość zjadanego białka?

Jeśli nasza dieta przewiduje 0,8 g białka na kg masy ciała, to dla osoby o masie prawidłowej, np. 70 kg, ilość białka wyniesie 56 g dziennie. Korzystając z tabeli 1., można wyliczać, ile produktów można spożyć w ciągu dnia, aby nie przekroczyć tych 56 g białka.

Natomiast w tabeli 3. podano przykładowe ilości różnych produktów, które w sumie dają taką ilość białka. Używając tych dwóch zestawień, można zamieniać jedne produkty na drugie, pamiętając, by zmian dokonywać w ramach danej grupy, czyli produkty mięsne na produkty mięsne, zbożowe na zbożowe, mleczne na mleczne.