Diabetyk | Odżywanie

DIETA O ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI BIAŁKA

W diecie diabetyka bardzo ważne jest liczenie ilości spożywanych węglowodanów (aby utrzymywać glikemię w normie) oraz tłuszczów (by nie przeciążać układu sercowo- naczyniowego), a często też liczenie kalorii w celu zachowania należnej masy ciała. Niekiedy chory musi zwracać baczną uwagę również na ilość i jakość zjadanego białka.

Przedstawiamy praktyczne informacje, mające na celu pomóc pacjentowi w realizacji diety ubogobiałkowej. Zamieszczone w tekście tabele zestawiają: zawartość białka w 100 g wybranych produktów; ilość białka w całodziennej diecie w zależności od masy ciała pacjenta (takiej masy ciała, która jest dla niego prawidłowa) i zalecanej dla niego ilości białka na 1kg masy ciała na dzień.

Dieta o zmniejszonej ilości białka. Diabetyk.pl, odżywianie, dieta, cukrzyca, zdrowe żywienie, ilość białka, BMI, masa ciała, cukrzyca typu 2

Normy ilościowe

Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia w zaktualizowanych normach żywienia dla ludności Polski zaproponowali zalecane spożycie białka (norma RDA) dla kobiet i mężczyzn ≥ 19 roku życia w wysokości 0,9 g/kilogram masy ciała na dobę, gdzie przez „kilogram masy ciała” rozumie się kilogram masy należnej, a nie masy faktycznej. Jednocześnie eksperci zalecają, aby białka stanowiły 10–15% kaloryczności diety.

Białko w diecie osób z cukrzycą

W Zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę 2009, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) zaleca, aby udział energetyczny białek w diecie osób z cukrzycą (dla tych, u których nie występuje wydalanie białka z moczem) wynosił 15–20%. Większa zawartość białka w diecie diabetyków w porównaniu do odżywiania się osób bez cukrzycy wynika z zalecenia zmniejszania zawartości węglowodanów w przypadku cukrzycy.

Zgodnie z rekomendacją PTD stosunek białka zwierzęcego do białka roślinnego powinien wynosić co najmniej 50:50%. Istnieją jednak choroby, m.in. nefropatia cukrzycowa (jak też niezależne od cukrzycy), w których zalecane jest zmniejszenie ilości białka dostarczanego organizmowi wraz z pożywieniem.