Diabetyk | Życie z cukrzycą

WYBÓR ZAWODU

Mój syn ma cukrzycę typu 1 od ośmiu lat. W przyszłym roku będzie zdawał maturę. Jest wszechstronnie uzdolnionym dzieckiem, wysportowanym, ma wiele zainteresowań, i z tego też powodu jeszcze nie sprecyzował planów dotyczących kierunku studiów (ale bliższe mu są przedmioty ścisłe). Niestety, nawet wstępne przemyślenia sam sobie komplikuje, bo wciąż myśli o cukrzycy – czy chorując na nią, nie będzie ograniczony w wyborze zawodu, czy nie przeszkodzi mu np. być inżynierem budownictwa albo pracować w laboratorium chemicznym itd., itp. Dodam, że nadal nie do końca pogodził się z faktem wystąpienia cukrzycy, choć teraz jest dużo lepiej niż jeszcze trzy lata temu, gdy mieliśmy z nim bardzo duże problemy, chodziliśmy do psychologa (np. nie chciał robić sobie zastrzyków, mierzyć glukozy itd. i nie dlatego, że to boli, ale „po prostu nie, i już”). Dlatego mam pytanie do pana doktora ‒ czy są jakieś przeciwwskazania medyczne przy cukrzycy do wykonywania niektórych zawodów? Czy syn może w przyszłości wykonywać każde zajęcie? (cukrzyca wg niego zawęża wybór studiów)
Joanna  z Opola

wybór zawodu - diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca, moja cukrzyca, o cukrzycy, życie z cukrzycą

Cukrzyca niesie ze sobą pewne ograniczenia w wyborze przyszłego zawodu, jednak w praktyce, dla większości osób, nie powinno to stanowić szczególnie dotkliwej bariery. Pierwsze i najważniejsze kryterium związane jest z ryzykiem hipoglikemii. Dlatego chorzy z cukrzycą nie mogą wykonywać zawodów, w których nawet krótkotrwała niedyspozycja spowodowana hipoglikemią sprowadzałaby niebezpieczeństwo na nich lub na innych ludzi. Odnosi się to przede wszystkim do różnego rodzaju prac na wysokości, pracy w pasażerskim transporcie publicznym, np. kierowca zawodowy, prac związanych z lotnictwem czy obsługą niebezpiecznych maszyn, pieców. To są zajęcia bezwzględnie przeciwwskazane. Są również zawody niezalecane, które mogą stanowić pewne zagrożenie lub nieść ze sobą dodatkowe trudności.