Diabetyk | Terapia

CUKRZYCA A NARZĄD WZROKU (cz. 2)

Największym wrogiem osoby chorej na cukrzycę z okulistycznego punktu widzenia jest czas trwania choroby. Według różnych autorów przeciętnie po 10 latach trwania choroby zmiany oczne występują u 25% – 45% pacjentów, po 15 latach – u 50%, a po 25–30 latach – u 80% – 90%.

Wzrok cukrzyca - diabetyk.pl, cukrzyca, moja cukrzyca, wzrok cukrzyca, diabetyk

USZKODZENIA TYLNEGO ODCINKA GAŁKI OCZNEJ
Jak przedstawiono w części pierwszej niniejszego opracowania, część z tych zmian dotyczących odcinka przedniego gałki ocznej nie ma istotnego wpływu na proces widzenia, ale moment ich pojawienia się świadczy o toczącym się  procesie uszkodzeń narządu wzroku, jak również może zwiastować wystąpienie zmian znacznie groźniejszych, obarczonych ryzykiem ciężkiego i trwałego obniżenia ostrości wzroku, z ślepotą włącznie.

Co więc robić, aby do takich dramatów nie dopuścić?
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ciężkich zmian cukrzycowych, należy utrzymywać poziom glukozy we krwi na czczo poniżej 110 mg/dl, ciśnienie tętnicze na poziomie 120/80 mmHg, dbać o aktywność fizyczną oraz o prawidłową masę ciała, utrzymywać poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) – poniżej 6,5%. Ten ostatni wskaźnik ma szczególnie ważne znaczenie diagnostyczne, gdyż  przynosi informację o poziomie glukozy we krwi w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a przez to eliminuje odniesienie się do wartości jednostkowych. Przestrzeganie tych zasad pozwala zmniejszyć o 50% ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań okulistycznych, w szczególności retinopatii cukrzycowej.
Prześledźmy rodzaj patologicznych zmian cukrzycowych, które mogą wystąpić w tylnym odcinku gałki ocznej.